zulm


zulm
sin, wrong-doing, injustice

Wikipedia foundation.

Look at other dictionaries:

  • Zulm — is the Arabic word used interchangablely for cruelty or unjust acts of exploitation, oppression, and wrong doing, whereby a person either deprives others of their rights or does not fulfill his obligations towards them. People who commit zulm are …   Wikipedia

  • zülm — is. <ər.> Ədalət və insafa zidd olan hal və hərəkət, güclünün gücsüzə qarşı göstərdiyi amansız təzyiq, haqsızlıq, insafsızlıq, ədalətsizlik, cəfa. Ya zalım zülmdən əl çəkməlidir, ya da məzlum zülmə qatlanıb, öz idrakının təsdiqi ilə zülmü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zülmət — is. <ər.> 1. Qaranlıq. Axşamdır, gün batmış, şəfəq saralmış; Çölə zülmət çökmüş, hava qaralmış. A. S.. Çıraq ol! Nurunu artır günbəgün; Hər yerdə həyatın boğ zülmətini. . B. V.. Zülmət çökdü, gecə gəldi; Zalım gecə necə gəldi! M. D.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zulm — (A.) [ ﻢﻠﻇ ] cefa, eziyet. ♦ zulm etmek zulüm yapmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • zülmən — ə. zülmlə, zülm edərək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zülmət — ə. qaranlıq. Zülməti zülf zülfün qaralığı, saçın qaralığı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zülmətkədə — ə. və f. 1)zülmət evi, çox qaranlıq ev; 2) m. haqsızlıq yeri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zülmətpərvər — ə. və f. bax: zülmətpəsənd …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zülmətpərəst — ə. və f. bax: zülmətpərvər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zülm — ə. işgəncə, əzab, incitmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti