begynne


begynne
a) to begin (to start, to initiate or take the first step into something.)

Jeg begynte nylig å lese Shakespeares verker.

b) to begin (to start, to initiate or take the first step into something.)

: I just recently started reading Shakespeares works.

Syn: anstifte, etablere, gi seg i kast med, gi seg til, grunne, grunnlegge, initiere, innlede, intonere, istemme, opprette, påbegynne, sette i, skride/skri til verket, slå inn på, slå seg på, starte, stikke i, ta fatt, ta på, ta til, åpne, brake løs, bryte løs, falle inn, gå inn, sette inn, spire, åpnes, byrje, etablere, gi/gje/gjeve seg i kast med, gi/gje/gjeve seg til, grunne, grunnleggje, initiere, innleie, intonere, istemme, opprette, påbegynne, setje i, skride/skri til verket, slå inn på, slå seg på, starte, stikke i, ta/take fatt, ta/take på, ta/take til, opne, brake laus, bryte laus, falle inn, gå inn, setje inn, spire, opnast

Wikipedia foundation.